Начало
Информация за Ягодинската пещера
Пешеходни маршрути
Екстремни преходи
Нощувки
Галерия
Допълнителна информация


  Пешеходни маршрути:

  В района има 10 пешеходни маршрута в околностите на село Ягодина:

  Първи маршрут: с. Ягодина – връх Свети Илия
  Втори маршрут: хижа "Тешел" - хижа "Орфей"
  Трети маршрут: хижа "Тешел" - връх Свети Илия - с. Ягодина
  Четвърти маршрут: Ягодинска пещера - с. Ягодина - с. Триград - 3 1/2 часа
  Пети маршрут: хижа "Триградски скали" - хижа "Тешел" - 5 часа
  Шести маршрут: Южнородопска екопътека
  Седми маршрут: Дяволски мост - хижа "Орфей" – 4 часа
  Осми маршрут: с. Борино - Кемеров мост - 4 часа
  Девети маршрут: с. Чала - връх Виденица - с. Буйново - с. Кожари - м. Портата - м. Башиш - с. Ягодина
  Десети маршрут: Девин - м. "Калето" - Кемеров мост - хижа "Орфей" - резерват "Кастракли" - с. Тешел

  Пещери за екстремен туризъм в землището на с. Ягодина: Ягодинска пещера, Санчова дупка, Проходна Корудеренска пещера, Хаджийска ропка, Горна Каранска, Долна Каранска, Мрачната дупка.

  По-подробно за пещерите и маршрутите можете да прочетете в този Microsoft Word DOC документ или в аналогичния Adobe Acrobat PDF: Маршрути.doc, Маршрути.pdf.

  Можете да видите и Haberlea rhodopensis (Родопски силивряк).

  Водачи на всички пещери и маршрути могат да бъдат:

    Т. Тодоров - тел. 0888 519 981, 0895 658 546
    Г. Райчев - тел. 0885 065 346
    С. Генчев - тел. 0895 658 558


Haberlea rhodopensis (Родопски силивряк)  RSS 2.0 eмисия от www.yagodinska-peshtera.com, Ягодинска пещера RSS 2.0 [?]Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS Valid RSS Feed
 
Владимир Комаров, Hamaelleon ™, www.vlkomarov.info