Ягодинска пещера

Пътешествие в подземния дворец

Новини

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TД "Родопея", община Борино, кметство Ягодина организират на 01.09.18г. и на 02.09.18г. фолклорен- туристически събор  ЯГОДИНА 2018 г. Програмата на събора: 01.09.18г./събота/ 13:00 ч. Хороводна китка поднесена от оркестър "Пампорово"; 15:00 ч. Забавни мигове "Ягодина пее и свири" на Нивището с гайдарски състав с ръководител Емил Чолаков, ансамбъл "Борика" - с. Стойките, клуб "Хоро" - Райково и самодейни състави от общината и района; 19:30 Официално откриване на празника; 20:00 ч. Всички на хорото с оркестър "Пампорово"; 22:00 Празнична заря; 24:00 Дискотека под звездите                                                       02.09.18 г. /неделя/ 10:00ч. Хороводна китка с оркестър "Кърлъкъ бенд";  13:00ч.  "Ягодина пее и свири" на Нивището  с участието на  самодейни състави от общината и района;   15:00ч     Всички на хорото с оркестър  "Кърлъкъ бенд"                                                                                             Заповядайте да се повеселим!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Учебния център за професионално обучение към ТД "Родопея" набира курсисти за провеждане на курс за придобиване на квалификация "планински водач"                                                                                                      Изисквания към участниците: - да са в добро физическо състояние;  - да имат завършено средно образование; - подходяща екипировка,                                                                                                                        Необходими документи:    1. лична карта    2.медицинско удостоверение     3.две снимки- паспортен формат     4.туристически членки вноски с марка 2018 г.      5. планински застраховки за не па-малко от 1000 лв.    6.копие от диплома за завършено средно образование.                                                                                                         Време на провеждане на курса: от 28.09.2018 г.  до 07.10.2018 г./включително/                                                                                                      Срок за записване: 25.09.2018 г                                                                                                                                             За контакти: 0888519981;   0879879213:  0882966510                                                                                           Място за провеждане: хижа "Тешел"- с.Тешел, общ. Девин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      МАРШРУТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Пещерите са една от многовековните тайни на природата. Тя е създала в тях толкова красиви неща, че който има щастието веднъж да ги зърне, се връща отново и отново.

routs

ТД "Родопея"

Туристическо дружество "Родопея" е учредено през 2002 г. в с. Ягодина, обл. Смолян. ТД "Родопея" е сдружение /юридическо лице/ с нестопанска цел в обществена полза., регистрирано  по надлежния ред пред съответните институции.          Основната  му дейност е: - развитие и насърчаване на различните форми и видове туризъм, планинарство и туристическа дейност -привличане на все повече млади хора в практикуване на различните видове туризъм за активен отдих сред природата, за алпинизъм, ориентиране, спелеология и нови туристически и туристическо-спортни прояви - формиране на съвременна екологична култура и грижа за опазване на околната среда - популяризиране на социалния туризъм, базата и услугите, свързани с него.          Към момента  ТД "Родопея" има почти 100 индивидуални и колективни члена. Ръководи се от пет членен  Управител съвет с  председател- Тодор Тодоров и  секретар Величко Чаушев.          ТД "Родопея" е член на Българския туристически съюз и стопанисва следните обекти - Ягодинска пещера, хижа "Тешел", площадка "Орлово око" и туристически заслон "Свети Илия", както и 6 туристически маршрута.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    МЕСТА, КЪДЕТО МОЖЕ ДА НОЩУВАТЕ  

Места за нощуване