курс за планински водачи 1

  Учебния център за професионално обучение към ТД "Родопея" набира курсисти за провеждане на курс за придобиване на квалификация "планински водачи Изисквания към участниците:
- да са в добро физическо състояние;  
- да имат завършено средно образование;
- подходяща екипировка,                                                                                                                    
Необходими документи:
1. лична карта
2.медицинско удостоверение
3.две снимки- паспортен формат
4.туристически членки вноски с марка 2018 г.  
5. планински застраховки за не па-малко от 1000 лв.
6.копие от диплома за завършено средно образование.           
Срок за записване:14.06.2019 г.  
Начало на курса:05.07.2019 г.
Край на курса:14.07.2019 г.
За контакти: 0879879131;   0879879213: 0882966510
Място за провеждане: хижа "Тешел"- с.Тешел, общ. Девин