Ягодинска пещера

Ягодинска пещера

10.5 км

дължина

+6 °C

постоянна температура

1250 м

пешеходен преход

22

вида образувания

3-та

по дължина в България

360 м

достъпна за инвалиди

ТД "Родопея"

Туристическо дружество „Родопея“ е учредено през 2002 г. в с. Ягодина, общ. Борино, обл. Смолян. ТД “Родопея“ е сдружение (юридическо лице)  с нестопанска цел в обществена полза, регистрирано по надлежния ред пред съответните институции.

Основната му дейност е:
  • Развитие и насърчаване на различните форми и видове туризъм, планинарство и туристическа дейност;
  • Привличане на повече млади хора в практикуване на различните видове туризъм за активен отдих сред природата, за ориентиране, алпинизъм, спелеология и нови туристически и туристическо-спортни прояви;
  • Формиране на съвременна екологична култура и грижа за опазване на околната среда;
  • Популяризиране на социалния туризъм, базата и услугите свързани с него.

Карта