Ягодинска пещера

За нас

История

Туристическо дружество „Родопея“ е учредено през 2002 г. в с. Ягодина, общ. Борино, обл. Смолян. ТД “Родопея“ е сдружение /юридическо лице/  с нестопанска цел в обществена полза, регистрирано по надлежния ред пред съответните институции.

Основната му дейност е:

  • Развитие и насърчаване на различните форми и видове туризъм, планинарство и туристическа дейност:
  • Привличане на повече млади хора в практикуване на различните видове туризъм за активен отдих сред природата, за ориентиране, алпинизъм, спелеология и нови туристически и туристическо спортни прояви:
  • Формиране на съвременна екологичка култура и грижа за опазване на околната среда:
  • Популяризиране на социалния туризъм, базата и услугите свързани с него.

 ТД „Родопея“ има   индивидуални и колективни членове. Член е на Българския туристически съюз  и стопанисва следните обекти: Ягодинска пещера, хижа „Тешел“, площадка  „Орлово око“,  туристически заслон „Свети Илия“ както  и 6 туристически маршрута.

60

Ръководство

Върховен орган на управление на ТД  „Родопея“  е общото събрание.

Дружеството се ръководи от пет членен Управител съвет с председател – Сергей Генчев,  секретар – Величко Чаушев и членове: Борислав Сакалев, Снежана Кукунджиева и Виктор Бошнаков.

Контролен орган е три членен  Контролен съвет с председател- Павлин Сариев и членове – Цветка Такова и Идает Алиманов