Ягодинска пещера

ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

Facebook
Email
Print

Туристическо дружество „Родопея“ . с. Ягодина организира в хижа +Тешел“  зелено училище:

 

З Е Л Е Н О    У Ч И Л И Щ Е   –хижа “ Тешел „

I  ТЕОРИЯ

 1. Опасности в планината.
 2. 2. Оказване на долекарска помощ по време на походи и излети в планината.
 3. 3. Екипировка и съоръжения за туризъм. Летни биваци и бивакуване.
 4. 4. Запознаване с видовете маркировка и основните туристически маршрути в района.
 5. 5. Даване на знания за флората и фауната в района.
 6. 6. Физико – географски характеристики на Родопа планина.Изучаване на особеностите на карстовия район / видове скали, ждрела, пещери, въртопи, реки и др. /
 7. 7. Предвижване в различни планински терени. / голям наклон, сипей, остри ръбове /
 8. 8. Техника и тактика на предвижване . Режим на работа и почивки, дишане, темп.
 9. 9. Метереология и предсказване на времето.
 10. 10. Запознаване с видовете и методите на ориентиране в планината /движение в непозната местност, определяне на главните посоки на света без карта и компас /, Компас – устройство и работа с него.
 11. 11. Изучаване на видовете възли и практическото им приложение при използването на стената за катерене в хижа “ Тешел „

 

II ПЕШЕХОДНИ МАРШРУТИ

 1. Хижа “ Тешел ‘връх “ Св. Илия “ – панорамната площадка “ Орлово око“/ изходен пункт хижа Тешел – превоз до с. Ягодина и обратно /
 2. Хижа “ Тешел “ – “ Ягодинска пещера „/ превоз от Ягодинска пещера до хижа Тешел /
 3. Хижа “ Тешел “ – хижа “ Орфей „.
 4. Хижа “ Тешел “ – пещерата “ Дяволско гърло „./изходен пункт хижа Тешел – превоз до с. Ягодина и от пещерата Дяволско гърло до хижа Тешел /
 5. Село Триград – село Ягодина / превоз до с. Триград и от с. Ягодина до хижа Тешел /
 6. Село Буйново – изворите на река Въча / превоз до с. Буйново и обратно /
 7. Дяволската пътека – село Борино / превоз до началото на пътеката и от с. Борино до хижа Тешел /
 8. Ягодинска пещера – село Ягодина / превоз до Ягодинска пещера и от с. Ягодина до хижа Тешел /
 9. Пътеката “ Струйлица “ – водопада “ Пръскалото “ – крепостта “ Калето „. / превоз до гр.  Девин и обратно /

ЗАБЕЛЕЖКА: Превозите са за сметка на лагеруващите.

                                              За контакти: 0895658546: 0879879131 / Тодор Тодоров /

                                                                   

Новини

Предстоящи събития