Ягодинска пещера

курс планиски водачи – летен профил

Facebook
Email
Print

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО
„РОДОПЕЯ“ – с. ЯГОДИНА
Учебен център за професионално обучение
„Димитър Райчев“ – х. Тешел
О Б Я В А
Учебен център „Димитър Райчев“ към ТД „Родопея“ с. Ягодина,
област Смолян организира курс за придобиване на професия
„Планински водач“ – летен профил.
Курсът ще се проведе в Учебен център „Димитър Райчев“ на хижа “
Тешел“ от 11.11.2022 г. до 20.11.2022 г.
Желаещите да се запишат в курса за „Планински водач“ могат да
получат допълнителна информация за вида и начина на провеждането
му на телефоните за контакти.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:
Участниците в курса да са с добра физическа подготовка и
издръжливост, да имат завършено средно образование, с подходяща
екипировка, съобразена със метеорологичните и теренните условия,
както и променливите високо планински метеорологични условия.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
• Лична карта;
• Медицинско удостоверение;
• Две снимки – паспортен формат.
• Туристическа членска карта с марка -2022 г.
• Планинска застраховка за не по-малко от 1000 лева.
• Характеристика за умения и завършени курсове в
областта на туризма, изготвена и заверена от
туристическо дружество член на БТС;
• Копие от дипломата за завършено образование.
СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 05.11,2022 г.
ЗА КОНТАКТИ ТЕЛЕФОНИ:
0888 519 981; 0879 879 213; 0879 879 131

Новини

Предстоящи събития